Vad bloggen handlar om.

Jag har tänkt på vad andra tänker ang bloggen. Att man inte pratar tekniska termer och liknande. 
Men tanken med bloggen är inte att lära ut svetsning eller vara teknisk med termer o liknande. 
Vill man få tips hur man svetsar olika material eller hur man ska lära sig svetsa så finns säkert många andra bloggar för detta. 
Men jag vill visa hur det daglig jobbet är. 
Samt ur en kvinnlig sida. 
Kunna ge inspiration osv. 
Så alla som tycker att jag inte skriver massa duktig info är det därför. 😂


///Maria 

Kommentera här: